Příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

Z obecného pohledu lze konstatovat, že pojistné se platí i v případě, kdy jsou zaměstnanci zúčtovány po skončení zaměstnání příjmy podle § 3 odst. 1–3 zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb. “). Ust. § 3 odst. 2 cit. zákona však vyjmenovává plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance, kdy se mj. podle písm. f) jedná o plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání – toto plnění zúčtované po skončení zaměstnání povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění při dodržení těchto podmínek nepodléhá.

Příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad č. 1
Zaměstnanec odešel v červnu do starobního důchodu a v srpnu mu zaměstnavatel zúčtoval právě v souvislosti s odchodem do důchodu odměnu 8 000 Kč.
Ze zúčtované odměny se v každém případě odvede zdravotní pojištění, tedy i za situace, kdy by se jednalo o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
 
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné
Při podrobné analýze