Silniční daň

Vydáno: 2 minuty čtení
Silniční daň
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odborová organizace, právnická osoba, vede účetnictví a není plátce DPH. Musí se daňové přiznání k dani silniční podávat každý rok nebo stačí jen daň zaplatit? V účetnictví vyplácíme cestovní náhrady při použití soukromého vozidla - musí se v daňovém přiznání uvádět všechny SPZ soukromých vozidel za které se vyplácí náhrady? Musíme být přihlášeni na finančním úřadě jako plátci silniční daně?
Odpověď:
Jak vyplývá z § 15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. To tedy znamená, že je nutné daňové přiznání každý rok podat, pouze zaplatit daň nestačí. Podmínkou ovšem je, aby poplatníkovi vznikla daňová povinnost, což znamená, že předmětné vozidlo musí být použito k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání, mezi které patří také odborové organizace. Tato skutečnost potom vyplývá ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), konkrétně zejména z § 18 odst. 4. Pokud by vozidlo bylo používáno ke zdaňovaným činnostem, tj. ziskové hlavní činnosti nebo podnikatelské činnosti, je předmětem silniční daně a daňová povinnost k silniční dani tak odborové organizaci vznikla. Pokud by vozidlo bylo používáno pouze ke ztrátové hlavní činnosti ve smyslu § 18 odst. 4 písm. a) ZDP, nejedná se o vozidlo, které by bylo předmětem silniční daně. Do daňového přiznání je nutné uvádět registrační značky všech vozidel, které jsou předmětem silniční daně a u kterých vznikla v průběhu zdaňovacího období daňová povinnost. Povinnost registrace jednoznačně vyplývá, mimo jiné, i přímo ze ZDS, podle § 16 odst. 4 tohoto zákona má nový poplatník má vůči správci daně, registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.