Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Během roku 2016 platily osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ve zdravotním pojištění pravidelně každý měsíc zálohy na pojistné, pokud to bylo jejich povinností. V následujícím textu je formou příkladů rozebrán postup OSVČ při doúčtování pojistného za rozhodné období tohoto roku. V této souvislosti není rozhodující, zda OSVČ podnikala po celý rok 2016, nebo jen po jeho část, protože se vždy posuzují příjmy a výdaje v rámci celého kalendářního roku. U jednotlivých příkladů je s ohledem na charakter řešené situace uvedeno:
-
zda je OSVČ povinna uhradit doplatek pojistného a v jaké výši (ze zákona do 8 dnů ode dne, kdy podá, resp. měla v roce 2017 podat, Přehled za rok 2016),
-
v jaké výši má platit novou zálohu, poprvé splatnou od měsíce, ve kterém je Přehled podán, a to za podmínky, že je OSVČ i v roce 2017.
Nejprve si přiblížíme podmínky platné v situacích, kdy je samostatná výdělečná činnost (SVČ) vykonávána pouze po část kalendářního roku, a dále v případě vykázané ztráty.
Samostatná výdělečná činnost vykonávaná po část kalendářního roku