Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016

Vydáno: 17 minut čtení
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
LLM
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016
Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční se blíží, proto si na praktickém příkladu ukážeme, jak toto přiznání vyplnit, na co nezapomenout, a zodpovíme některé dotazy. Úvodem si připomeňme, že daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).
Daňové přiznání k dani silniční podává poplatník daně, jemuž vznikla, resp. trvala, daňová povinnost podle § 8 odst. 1 zákona o dani silniční. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční neplatí pouze pro ty poplatníky, kteří ve zdaňovacím období provozovali pouze vozidlo, u něhož lze uplatnit ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o dani silniční snížení sazby daně o 100 %, nemají-li daňovou povinnost u jiného vozidla.
Je předmětem daně silniční zvláštní vozidlo, které bylo dodatečně schváleno k provozu na pozemních komunikacích?
Zvláštní vozidlo ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů příslušné prováděcí vyhlášky (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), není předmětem daně silniční, a to ani v případě, že bylo vozidlo dodatečně schváleno k provozu na pozemních komunikacích. Základní druhy zvláštních vozidel jsou například zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné a další (viz