Ohlašovna a doručování písemností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení
Ohlašovna a doručování písemností ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud plátci pojistného řádně neplní požadavky stanovené právní úpravou zdravotního pojištění, pak zdravotní pojišťovny:
-
vyměřují dlužné pojistné,
-
předepisují penále,
-
ukládají pokuty za porušení zákonných povinností.
Současně platí, že dlužné pojistné a penále jsou zdravotní pojišťovny povinny plošně uplatňovat vůči všem plátcům, a to s ohledem na promlčecí dobu, která je ve zdravotním pojištění od 1.12.2011 desetiletá (předtím pětiletá).
Pokutu za porušení povinnosti zdravotní pojišťovna uložit může, ale nemusí, vždy záleží na míře (rozsahu) porušení stanovené povinnosti včetně dopadu takového provinění do systému veřejného zdravotního pojištění. V případě nesplnění oznamovací povinnosti podle