Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 7 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
1. Dle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů má podnikatel – právnická osoba postupovat v případě, že vyřazuje nehmotný majetek z důvodu jeho likvidace.
ODPOVĚĎ
Obecně platí, že způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti k dani z příjmů je dán zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
V tomto případě