Novinky v zákoně o daních z příjmů

Vydáno: 10 minut čtení

Návrhů novel zákona o daních z příjmů nebylo v roce 2015 mnoho. Krátce se zmíníme o třech z nich. V době sepsání tohoto příspěvku (konec listopadu 2015) byla schválena prozatím pouze bouřlivá novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví “), která je charakteristická především kategorizací účetních jednotek. Novela zákona o účetnictví zasahuje i do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “ nebo „zákon o daních z příjmů “). Na konci listopadu měli zákonodárci další dvě novely zákonů, které zasahovaly i do zákona o daních z příjmů . V příspěvku se zmíníme o sněmovních tiscích č. 612, který byl doručen poslancům 23.9.2015, a č. 494, který zákonodárci obdrželi 26.5.2015.

Matěj
Nešleha,
daňový poradce, Kodap Jihlava, s. r. o.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V době sepsání tohoto příspěvku je již schváleným zákonem, který nám mění ráz zákona o daních z příjmů, zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován 10.9.2015. Samotný návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně 10.2.2015. Jedná se o onu bouřlivou novelu zákona o účetnictví, která například kategorizuje účetní jed