K návrhu zákona o Centrální evidenci účtů

Vydáno: 11 minut čtení

Dne 17. června 2015 byl ministrem financí Ing. Andrejem Babišem vložen do elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. e-klep)1) vládní návrh zákona o Centrální evidenci účtů (dále jen „návrh zákona“).

K návrhu zákona o Centrální evidenci účtů
Mgr.
Vítězslav
Kozák,
Ministerstvo vnitra České republiky
Předložený návrh zákona má za cíl zvýšit efektivitu výkonu veřejné moci tím, že vyjmenovaným orgánům oprávněným získávat informace podléhající bankovnímu tajemství a mlčenlivosti ve smyslu § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, bude nově umožněno jediným dotazem v řádu několika málo minut zjistit, ve které konkrétní bance má či v minulosti měl zájmový subjekt veden účet. Odpadne tak stávající nežádoucí stav, kdy jsou oprávněné orgány v případě, kdy chtějí zjistit, u kterého subjektu má zájmová osoba veden účet, povinny se plošně dotazovat veškerých subjektů působících na bankovním trhu, což přináší nejen nadměrnou administrativní zátěž, ale i riziko, že dojde k úniku osobních a citlivých údajů ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Obsah návrhu zákona