Osoby zdravotně znevýhodněné a poživatelé invalidního důchodu z pohledu zdravotního pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

Jednou z cest, jak podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je poskytování příspěvku na zřizování chráněných pracovních míst pro tyto osoby. Aby bylo zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele atraktivnějším, byl obnoven status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Zákonem č. 136/2014 Sb. došlo ke změně zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, který definuje osoby se zdravotním postižením, a zákonem č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje řízení ve věcech OZZ.

Osoby zdravotně znevýhodněné a poživatelé invalidního důchodu z pohledu zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Stát podporuje zaměstnávání OZZ poskytováním příspěvků zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce České republiky (ČR). O příspěvek mohou zaměstnavatelé žádat od 1.1.2015. Rovněž platí, že občanovi, kterému bude
status
OZZ přiznán, nevzniká z tohoto titulu žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.
 
Klasifikace osoby zdravotně znevýhodněné
Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné