Změny účinné ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím textu je souhrnně uveden přehled nejdůležitějších změn ve zdravotním pojištění, ke kterým dochází s účinností od data 1.1.2015.

Změny účinné ve zdravotním pojištění od 1.1.2015
Ing.
Antonín
Daněk
 
Nová výše minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy na částku 9 200 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění zejména:
 
1) Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádí zaměstnavatel příslušný dopočet (a následný doplatek) pojistného do zákonem stanoveného minima.
 
2) Placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů
Za osobu bez zdanitelných příjmů se ve zdravotním pojištění považuje pojištěnec, který není v rámci příslušného kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem nebo OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát. Platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů činí 13,5% z minimální mzdy 9 200 Kč, tedy 1 242 Kč.
 
3) Nekolidující zaměstnání
Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. 4 600 Kč. U zaměstnance, který je