Odměna společníka

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme s. r. o., vedeme podvojné účetnictví, jeden společník i jednatel v jedné osobě, jeden zaměstnanec (sekretářka). Společník nemá smlouvu o výkonu funkce ani smlouvu o příkazu, pobírá mzdu jako zaměstnanec + vyplácí si podíly na zisku. Je možné takto nadále pokračovat? Jaké nutné úpravy ve společenské smlouvě (je z roku 2007) nebo v obchodním rejstříku musí tato jednočlenná společnost provést?

Odměna společníka
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
-