Průtahy ve správním soudnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14.7.2014, sp. zn. Aprk 33/2014 , www.nssoud.cz

Průtahy ve správním soudnictví
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
-
§ 65 SŘS.
Pro posouzení, zda v dané věci dochází v řízení k průtahům, je rozhodující, že žaloba byla podána v říjnu roku 2011 a soud nejen že o ní (po více než dvou a půl letech) nerozhodl, ale ještě ani nenařídil navrhovatelem požadované jednání. Taková doba není dobou v dané věci přiměřenou.
Délka řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů je velkým nešvarem českých správních soudů. Nezřídka se stává, že na vyřízení věci žalobce čeká i více jak 3 roky. Stále častější jsou tak žádosti žalobců o stanovení lhůty k provedení procesního úkonu, zde vyřízení žaloby. V rámci těchto žádostí pak lze seznat, jak dlouhá doba řízení o žalobě je v očích posuzujícího orgánu (Nejvyššího správního soudu) ještě přiměřená. Dle posledního usnesení Nejvyššího správního soudu se jedná o 2,5 roku. Lze přitom předpokládat, že tato doba bude i nadále klesat, kdy tímto bude vyvíjen nepřímý nátlak na jmenování nových správních soudců tam, kde jsou průtahy největší.

Související dokumenty