Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2014, sp. zn. 1 Aps 20/2013 , www.nssoud.cz

Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský