Definice žalobního bodu

Vydáno: 1 minuta čtení
Definice žalobního bodu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.5.2014, sp. zn. 9 Afs 24/2013,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Rozsah žalobních bodů je dán výhradami žalobce proti určitému hodnocení nebo postupu správního orgánu, nikoli ovšem poukazem žalobce na konkrétní zákonná ustanovení.
Nejvyšší správní soud dlouhodobě kritizuje formalistický přístup soudů k definici žalobního bodu. Již dříve bylo Nejvyšším správním soudem judikováno, že žalobní bod není o právní kvalifikaci a uvedení paragrafu, ale o konkrétním tvrzení. Dle nynějšího rozsudku pak toto tvrzení ani nemusí být nijak zjevně označeno za žalobní bod, avšak se může vyskytovat kdekoliv v žalobě. Rozhodné je, že se bude jednat o výhrady žalobce proti určitému hodnocení nebo postupu správního orgánu.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní