Poučení při doručování

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.4.2014, sp. zn. 2 Afs 69/2012 , www.nssoud.cz

Poučení při doručování
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád