Nezákonný zásah - obligatornost stížnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Nezákonný zásah - obligatornost stížnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.2014, sp. zn. 2 Aps 8/2013,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Byl-li tedy v průběhu postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly podán opravný prostředek (stížnost) proti zásahu, jenž považuje daňový subjekt za nezákonný, přičemž tento opravný prostředek je způsobilý sjednat nápravu, nutno za skutečnost určující počátek lhůty k podání zásahové žaloby považovat až vědomost daňového subjektu o vyřízení tohoto opravného prostředku; samozřejmě pouze pro případ, že jeho užití nevedlo k ochraně či nápravě vadného stavu.
Pravdivé není ani tvrzení stěžovatele, že se proti těmto postupům nemohl bránit jiným způsobem, když mu nic nebránilo po vyčerpání opravného prostředku, jímž byla stížnost podle § 261 d. ř., podat žádost k prošetření vyřízení stížnosti nejblíže nadřízeným správcem daně ve smyslu § 261 odst. 6 d. ř.
Před nedávnem vydal Nejvyšší správní soudu rozsudek ze dne 7.11.2013, sp. zn. 9 Aps 4/2013, v němž uvedl, že v rámci daňové kontroly je pro případ žaloby na nezákonný zásah povinností žalobce vyčerpat možnosti obrany dané ustanovením § 261 DŘ (stížnost). Nyní dospěl soud ještě dál, kdy podání stížnost včetně následné žádosti o přešetření je nezbytnými kroky také u postupu k odstranění pochybností. Potenciální žalobci daňových zásahů by tak měli věnovat pozornost tomu, že stížnost včetně žádosti o přešetření je v podání Nejvyššího správního soudu vždy nezbytným předpokladem tohoto typu soudního řízení.