Využití vlastního vozidla pro podnikání OSVČ a paušální výdaje na dopravu

Vydáno: 6 minut čtení

OSVČ občas využívá pro podnikatelské účely své soukromé vozidlo. Musí tedy zaplatit celoroční silniční daň. Do výdajů by si rád místo PHM a parkovného uplatnil paušální výdaje na vozidlo. Může uplatnit 4 000 Kč x 12 měsíců, nebo musí vyloučit měsíce, ve kterých toto vozidlo pro podnikání nevyužil? Pokud v měsíci využije pro podnikání pouze jednou, může si přesto za tento měsíc uplatnit 4 000 Kč?

Využití vlastního vozidla pro podnikání OSVČ a paušální výdaje na dopravu
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Související předpisy:
-
§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-