Přijetí plné moci zmocněncem

Vydáno: 2 minuty čtení
Přijetí plné moci zmocněncem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský