Stanovení daně pomůckami

Vydáno: 1 minuta čtení
Stanovení daně pomůckami
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.12.2013, sp. zn. 7 Afs 96/2013 www.nssoud.cz
K předpisům:
Správce daně přitom v podstatě nestanovil stěžovatelce daň pomůckami, ale dokazováním - zastřeným formálně právně postupem podle § 31 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, když „výlučně“ vyšel jen z údajů zjištěných od stěžovatelky.
Pomůcky jsou oblastí, kde finanční správa opakovaně nenachází pochopení ze strany Nejvyššího správního soudu. Na tomto místě pak byl důvodem nezákonnosti fakt, že správce daně fakticky stanovil daň dokazováním, byť v rámci odůvodnění tvrdil stanovení daně pomůckami. Platí tak, že za pomůcky nelze považovat stanovení daně, které vychází výhradně z údajů daňového subjektu samého.