Od švýcarského tajemství k solidární dani

Vydáno: 12 minut čtení

Ač v titulku uvedená témata jsou z hlediska problematiky mezinárodního zdaňování poněkud nesourodá, přesto však mají něco společného, a to je zejména časové období jejich aktuálnosti. Zatímco nový Protokol ke smlouvě se Švýcarskem je účinný prvním lednovým dnem letošního roku, problematika tzv. solidární daně v návaznosti na vyloučení dvojího zdanění nabyla na praktické aktuálnosti právě nyní při vyplňování daňového přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2013.

Od švýcarského tajemství k solidární dani
Ing.
Pavel
Kyselák
V pořadí již druhý Protokol se stal nedílnou součástí smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku včetně prvního Protokolu k ní č. 281/1996 Sb. (dále jen „smlouva se Švýcarskem“). Citovaný druhý Protokol, který upravuje původní smlouvu z roku 1995, byl publikován ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy v částce 54/2013 pod číslem 99/2013 Sb. m. s. Vstoupil v platnost dne 11.10.2013 a jeho ustanovení se začaly prakticky provádět od 1.1.2014, a to podle ustanovení článku XII.
Z hlediska daňové správy je velmi významné nové znění článku Výměna informací. Pro samotné daňové poplatníky jde spíše o varovný signál.
Článek X Protokolu uvádí totiž zcela nové znění článku 26 - Výměna informací smlouvy se Švýcarskem. V návaznosti na současné mezinárodní standardy v oblasti výměny daňových informací zejména ze strany OECD, EU a států G-20 tento článek na rozdíl od původního textu obsahuje tzv. rozšířenou výměnu informací ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování. Ustanovením pátého odstavce citovaného článku dochází k prolomení tzv. bankovního tajemství ve Švýcarsku, což znamená výrazný posun ve