Vyúčtování služebních jízd ve sdružení bez právní subjektivity

Vydáno: 1 minuta čtení

Dva OSVČ podnikají společně na základě smlouvy o sdružení bez právní subjektivity. Každý člen má svůj osobní automobil, který nevložil do sdružení. Tímto automobilem jezdí pro účely sdružení a dělá si vyúčtování, ve kterém si uplatňuje 3,70/km a náhradu za PHM. Sdružení mu částku vyplatí. Jsou pro sdružení tyto vyplacené částky výdajem, který se na konci roku dělí podle dohodnutého poměru dělení příjmů a výdajů, nebo si o částku ze svého vyúčtování zvyšuje rozdělené výdaje každý člen ve vlastním DPFO? Částky vyplacené z pokladny sdružení by pak nemohly ovlivňovat daňově uznatelné výdaje v rozdělených výdajích.

Vyúčtování služebních jízd ve sdružení bez právní subjektivity
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Ing.
Zdeněk
Morávek
Související předpisy:
-
§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
-
§ 7, 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Jen na úvod bych doplnila, že od 1.1.2014 sdružení bez právní subjektivity nahradil nový právní institut - společnost - který je vymezen v § 2716 až 2746 NOZ.
Pokud auta nebyla pořízena z prostředků společnosti (dříve sdružení), ani nebyla vložena do majetku společnosti (dříve sdružení), a jsou majetkem jednotlivých společníků společnosti (dříve členů sdružení), potom společníci společnosti pro činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, si mohou uplatnit daňově uznatelné výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP, ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.