Návazné smlouvy

Vydáno: 8 minut čtení
Návazné smlouvy
JUDr.
Marie
Salačová
Je pravda, že nový občanský zákoník zasahuje svou právní úpravou i do poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob? V důsledku zrušení zákona č. 513/1991 Sb. by měly být tedy všechny smlouvy vztahující se k cestovním náhradám k 31.12.2013 neplatné. Jsou neplatné i smlouvy, které k 31.12.2013 existovaly a byly sjednány na dobu neurčitou (např. mandátní smlouva)? Dá se z oblasti cestovních náhrad vyjmenovat, o jaké smlouvy především jde, a ustanovení NOZ, které s tím souvisejí?
Související předpisy: