Odchýlení se od doslovného výkladu zákona

Vydáno: 3 minuty čtení
Odchýlení se od doslovného výkladu zákona
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.1.2013, sp. zn.