Počítání obratu pro účely DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), přinesla zásadní, byť patrně nechtěnou změnu v počítání obratu. Protože někteří nezaznamenali ani dřívější změny v počítání obratu, je vhodné podívat se i trochu do vývoje tohoto výpočtu. Obrat se původně počítal u osob, které nevedly účetnictví, jako příjmy za uskutečněná plnění. Znamenalo to, že příjem se započítával do obratu až v okamžiku, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bylo mezi příjmem a uskutečněním zdanitelného plnění více jak 12 měsíců, příjem se do obratu nezapočítával. Část doměrků se tímto argumentem podařilo odvrátit, protože se prokázalo, že osoba povinná k dani přijala příjmy v době delší než 12 měsíců před uskutečněním zdanitelného plnění.

Počítání obratu pro účely DPH
Ing.
Jan
Rambousek
LL. M.
Zásadní změnu do tohoto principu přinesla novela ZDPH provedená zákonem č. 302/2008 Sb. Objevil se zde nově pojem „náleží“. Pokud tento pojem osoby povinné zaznamenaly, tak si ho často nedokázaly správně vyložit. Pro výklad tohoto pojmu