Jak smluvně ujednat závazek objednatele uhradit

Vydáno: 2 minuty čtení

V rámci spolupráce, jsme poptali firmu, která provede určité dílčí práce jako subdodavatel na zakázce v Rusku. Zaměstnanec subdodavatele, který bude práce provádět, jede do Ruska, s naším zaměstnancem a výdaje hradí naše firma. Tato situace se bude opakovat, takže nechceme výdaje za zaměstnance druhé firmě přefakturovávat, ale řešit smluvně a část nákladů za něj budeme účtovat na 518 (analytika „kooperace“). Samozřejmě by to bylo nejlepší přefakturovat a náš dodavatel by měl zahrnout do kalkulace své ceny a fakturovat nám to - tuto variantu ale jednatel naši firmy neupřednostňuje. Náklady, které byly možné, jsme nechali fakturovat přímo na dodavatele, ale většina nákladů se hradila zároveň s náklady na našeho zaměstnance, takže fakturována nám a hrazena námi. Jak smluvně tuto skutečnost ujednat? Jelikož potvrzení objednávky = uzavření smlouvy, je prosím možné jen uvést do objednávky, že se zavazujeme tyto náklady za druhou firmu uhradit nebo musí být sepsána smlouva o dílo?

Jak smluvně ujednat závazek objednatele uhradit
Ing.
Martin
Děrgel