Úskalí mailových podání

Vydáno: 2 minuty čtení
Úskalí mailových podání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.11.2013, sp. zn. 1 Afs 93/2013, www.nssoud.cz.
K předpisům:
Z předloženého spisu a z listin doložených stěžovatelkou vyplývají následující pro věc rozhodné skutečnosti. Stěžovatelka zaslala žalobu o velikosti 7 MB elektronicky (emailem), bez zaručeného podpisu dne 26.8.2013, v 23:54 hod. ... Z listin předložených městským soudem v zasílaném spisu dále vyplývá, že kompetentní osoby (vedoucí metodička městského soudu pro e-justici a IT technik) ověřily průběh doručování zprávy obsahující správní žalobu a z jejich zjištění jasně vyplynulo, že zpráva byla do dispozice soudu doručena teprve 27.8.2013, a to na první kontaktní server justice v 00:00:41 hod a na server na Spálené a posléze v Hybernské ulici až v 00:09:22 hod.
V této věci právní zástupce stěžovatele podával žalobu v poslední den lhůty těsně před půlnocí. Pro účely podání pak byla zvolena mailová forma. Jak vidno, jedná se o nejméně spolehlivou formu podání, jelikož na rozdíl od ostatních přípustných forem podání se odesílatel ihned nedozví, zda podání bylo v pořádku a včas doručeno. Důvodem je skutečnost, že v době od odeslání mailu a jeho přijetí na server příjemce může dojít k mnoha nepředvídatelným situacím. Tak se stalo i v této věci, kdy navzdory odeslání žaloby před půlnocí dorazila tato na server justice teprve 41 vteřin po půlnoci. Lze tak jen doporučit volbu jiné formy podání, u které je možno okamžitě zjistit dodání (datová schránka), případně u kterých je odesílatel ze zákona dostatečně chráněn (dodání skrze držitele poštovní licence).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád