Nahodilé zpracování osobních údajů

Vydáno: 7 minut čtení

Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU “), zcela jednoznačně vymezuje svoji působnost, jak osobní, tak věcnou, a to v ustanovení § 3 . Obecně je možno říct, že ZoOU se bude týkat adresátů právní normy v případě, že budou zpracovávat osobní údaje. Z výčtu adresátů normy je zřejmé, že zákon dopadá na každý subjekt, který osobní údaje zpracovává, neboť vzhledem k rozsahu vymezení těžko nalezneme subjekt, který by byl ze základního vymezení působnosti zákona vyňat. Je třeba mít na paměti, že výčet subjektů je uveden bez zřetele na jejich právní subjektivitu nebo formu. Jinak řečeno, ZoOU se bude vztahovat na každého, kdo zpracovává osobní údaje, bez ohledu na to, zda se jedná například o právnickou osobu, fyzickou osobu nebo státní orgán.

Nahodilé zpracování osobních údajů
JUDr.
Václav
Bartík
JUDr.
Eva
Janečková
ZoOU také deklaruje působnost zákona co do formy zpracování. Může se tedy jednat jak o zpracování automatizované, (dnes bychom spíše řekli, že prostředky výpočetní techniky), nebo jinými prostředky. Zákonodárce tak vlastně spojení slov „jinými prostředky“ použil jako synonymické vyjádření pojmu „neautomatizovaně“ a