Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013

Vydáno: 25 minut čtení
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob přinesly novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro zdaňovací období roku 2013 tyto hlavní změny:
-
Do § 7 odst. 7 písm. c) ZDP, které poplatníkům daně z příjmů fyzických osob umožňuje u příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, a u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) až d) ZDP s výjimkou příjmů podle odstavce 6 uplatnit výdaje ve výši 40% z dosažených příjmů, bylo doplněno, že nejvýše lze v tomto případě uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
-
Do § 7 odst. 7 písm. d) ZDP, které poplatníkům daně z příjmů fyzických osob umožňuje u příjmů podle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP, tj. u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, uplatnit výdaje ve výši 30% z dosažených příjmů, bylo doplněno, že nejvýše lze v tomto případě uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
-
Do § 9 odst. 4 písm. d) ZDP, které poplatníkům daně z příjmů fyzických osob umožňuje u příjmů z pronájmu podle § 9 odst. 1 ZDP uplatnit výdaje ve výši 30% z dosažených příjmů, bylo doplněno, že nejvýše lze v tomto případě uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
-
Podle § 15 odst. 5 písm. a) ZDP lze nadále od základu daně ve zdaňovacím období odečíst v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností; přitom nově platí, že částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.
-
Do § 15 odst. 5 ZDP bylo doplněno nové písm. c), podle kterého lze od základu daně ve zdaňovacím období odečíst v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč příspěvek zaplacený poplatníkem na doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; přitom platí, že částka, kterou je možno takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.
-
Podle nového § 16a ZDP se při výpočtu podle