Dary mohou ušetřit na daních

Vydáno: 11 minut čtení

Kdy a za jakých podmínek mohou fyzické a právnické osoby uplatnit dary jako svou nezdanitelnou část základu daně nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Úpravu nalezneme konkrétně v § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 ZDP .

Dary mohou ušetřit na daních
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Dar poskytnutý fyzickou osobou
Podle § 15 odst. 1 ZDP mohou fyzické osoby, které podávají daňové přiznání, od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu (zákon č. 219/2000 Sb.) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona (zákon č. 117/2001 Sb.), a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii (zákon č. 283/1991 Sb. a zákon č. 553/1991 Sb.) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení