Výše sazby silniční daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost koupila nákladní automobil, který má v technickém průkazu uvedenou. Největší technicky přípustnou/povolenou hmotnost kg 3500/3500. Dále je tam uvedena největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla kg brzděného 2800/2800 kg nebrzděného 750/750. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy kg 6300/6300. Přípojné vozidlo nepoužíváme, takže předpokládáme, že pro stanovení roční sazby silniční daně budeme vycházet z hmotnosti 3500/3500. Je toto rozhodnutí správné?

Výše sazby silniční daně
Jiří
Šabata
Související předpisy:
-
§ 2 odst. 1, § 6 odst. 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Právní úprava silniční daně v České republice je od samého prvopočátku postavena na zásadě zdaňování jednotlivých (samostatných) silničních vozidel, nikoliv jízdních souprav (tahač - návěs, silniční vozidlo - přívěs). Protože nejde v dotazu o nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a u přípojného vozidla, které nepoužíváte, také jde o silniční vozidlo s největší povolenou hmotností 3,5 tuny a nižší hmotnosti, je předmětem silniční daně pouze nákladní automobil, a to v těch kalendářních měsících, ve kterých je použit k podnikání.
Jak uvádíte v dotazu, „pro stanovení roční sazby silniční daně budeme vycházet z hmotnosti 3500/3500“.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční