Změny ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Právní úprava zdravotního pojištění doznala změn jak v průběhu roku 2013, tak jsou již známé některé změny, ke kterým dojde s účinností od 1.1.2014. Nejprve si ještě v krátkosti připomeňme důsledky nejpodstatnější změny, tedy zvýšení minimální mzdy k datu 1.8.2013, která se změnila po více než šesti letech (naposledy k datu 1.1.2007) a návazně ovlivnila ve zdravotním pojištění následující oblasti.

Změny ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je minimální mzda, jejíž výše činí od 1.8.2013 částku 8 500 Kč. Toto minimum nemusí být dodrženo u osob vyjmenovaných v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, provádí zaměstnavatel dopočet (a následný doplatek) pojistného do minimálního vyměřovacího základu, v případě příjmů z více zaměstnání provádí tento dopočet a doplatek tehdy, je-li zaměstnancem pro tento účel pověřen.
Příslušný doplatek hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Pokud by byl vyměřovací základ nižší než minimální mzda zapříčiněn z důvodu překážek na straně organizace (§ 207 až 209 zákoníku práce), přechází povinnost úhrady předmětného doplatku na zaměstnavatele.
Jestliže se ze zákonných důvodů (