Odhalování podvodů na DPH

Vydáno: 2 minuty čtení
Odhalování podvodů na DPH
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.8.2013, sp. zn. 7 Afs 80/2012, www.nssoud.cz.
Nejvyšší správní soud se s ohledem na výše uvedené ztotožňuje se závěry stěžovatele, že bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které prokazují, že obchodní vztah mezi účastnicí řízení a JH komplet agency, s. r. o. probíhal za podmínek v obchodní praxi krajně neobvyklých, nelogických, a při deklarovaném účelu pro účastnici řízení značně nevýhodných. V souhrnu je vyloučena možnost, že tyto neobvyklé podmínky byly důsledkem nedbalosti, neznalosti, náhody či chybného rozhodnutí v rámci běžného podnikatelského rizika. Logickým závěrem finančních orgánů pak bylo, že ze strany účastníků předmětných transakcí došlo k pokusu o podvod na DPH.
Podvody na DPH jsou stále častější nešvarem této daně. Jejich potírání pak má stále zřetelnější kontury. Přitom i zde se plně uplatňuje ona selská logika. Nemají-li obchodní případy reálný podklad, potažmo jako jediné vysvětlení se nabízí podvod na DPH, pak se nejspíše o podvod na DPH jedná. Ostatně tato poučka o jediném vysvětlení je zlatým pravidlem potírání podvodů na DPH v Anglii. Toto zlaté pravidlo pak bylo definováno v nejvyšších patrech tamější justice. Selská logika se tak očividně uplatňuje napříč celou Evropou.

Související dokumenty