Vliv výsledku mezinárodního dožádání na důkazní situaci

Vydáno: 2 minuty čtení
Vliv výsledku mezinárodního dožádání na důkazní situaci
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.8.2013, sp. zn. 5 Afs 83/2012,
www.nssoud.cz.
K předpisům:
Dle názoru zdejšího soudu nelze nečinnost, resp. neochotu nebo neschopnost daňové správy dožádaného státu prověřit požadované informace, klást k tíži stěžovatele.
Skutečnost, že odběratel nepodal daňové přiznání na Slovensku nemůže být ani určujícím důkazem o tom, že tam zboží skutečně přepraveno nebylo.
Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k nárůstu mezinárodního obchodu, to zejména s jednotlivými členskými státy. Tato skutečnost pak má svůj odraz i v daňových řízeních. Mnoho transakcí je tak třeba prověřovat za užití mezinárodního dožádání. K výsledkům těchto dožádání je však třeba vždy přistupovat velmi citlivě. Správce daně musí vždy náležitě zhodnotit, co z výsledku mezinárodního dožádání skutečně vyplývá. Jak přitom ukazuje citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu, při tomto zvažování finanční správa mnohdy činí logické chyby a z mezinárodního dožádání dovozuje závěry, které z něj nevyplývají.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád