Fikce doručení zprávy do datové schránky

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.5.2013, sp. zn. 5 Afs 76/2012 , www.nssoud.cz.

Fikce doručení zprávy do datové schránky
JUDr. Ing.
Ondřej