Soustavnost ve vztahu k ekonomické činnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.6.2013, sp. zn. 7 Afs 70/2012 , www.nssoud.cz.

Soustavnost ve vztahu k ekonomické činnosti
JUDr. Ing.