Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Pokud budeme hledat ve zdravotním pojištění opravdu problémovou oblast, pak bude tímto tématem určitě odvod pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance v přímé vazbě na minimální vyměřovací základ. Proto musí zaměstnavatelé zejména v níže popisovaných případech pečlivě dbát na to, aby při výpočtu a odvodu pojistného důsledně postupovali podle zákona.

Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Institut minimální mzdy zaujímá ve zdravotním pojištění významné postavení, neboť v souvislosti s placením pojistného konkrétně určuje minimální vyměřovací základ zaměstnance, resp. jeho poměrnou část. Minimální mzda přímo ovlivňuje placení pojistného zejména v případě neplaceného volna, nemluvené absence či stávky nebo například při uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu zaměstnance za situace, kdy pobírání invalidního důchodu netrvá po celý kalendářní měsíc.
S účinností od 1.8.2013 se zvyšuje minimální mzda na 8 500 Kč, proto při stanovení vyměřovacího základu a navazujícího výpočtu výše pojistného vycházejí zaměstnavatelé po datu 1.8.2013 z této nové částky. Pokud se na zaměstnance (a tedy i na jeho zaměstnavatele - plátce pojistného) vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí být od srpna 2013 za rozhodné období kalendářního měsíce odvedeno zaměstnavatelem pojistné nejméně ve výši 1 148 Kč (13