Přefakturace z fyzické osoby na právnickou osobu

Vydáno: 2 minuty čtení

Právnická osoba s. r. o., plátce DPH, má jednoho společníka, který je zároveň jednatelem a chtěl zřídit VPN mobilní volání s operátorem na základě smlouvy. Operátor nechtěl uzavřít smlouvu s právnickou osobou a společník (jednatel) tedy uzavřel tuto smlouvu na sebe jako fyzická osoba podnikající na živnostenský list (plátce DPH) s tím, že za tři měsíce je možné smlouvu převést na s. r. o. (bylo jen ústně slíbeno). Tuto VPN ale využívá s. r. o. a probíhá mezi fyzickou osobou a s. r. o. přefakturace volání včetně hardware, který s. r. o. využívá ke své práci. Co vyfakturuje operátor fyzické osobě, tak přesně přefakturuje fyzická osoba firmě s. r. o., která vede i evidenci všech SIM karet a zároveň tyto SIM karty využívají i její klienti. Je tento postup správný? Musí mít fyzická osoba uzavřenou nějakou dohodu nebo smlouvu o této skutečnosti s s. r. o., i když je jediným společníkem a jednatelem?

Přefakturace z fyzické osoby na právnickou osobu
Ing.
Jiří