Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 19 minut čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
ODPOVĚĎ z hlediska DPPO
Plátce daně, který provozuje v tuzemsku hotel, v něm poskytuje vedle ubytovacích služeb také stravovací služby a tzv. wellness služby. Hotel nabízí svoje služby formou balíčků, tj. zákazníkovi je poskytnuto buď pouze ubytování, nebo ubytování včetně snídaně, dále ubytování včetně polopenze, plné penze atd. Případně může být v balíčku zahrnuto i poskytnutí wellness služeb. Je možno v rámci uvedených balíčků služeb účtovat sníženou sazbu 15%, protože převažující službou je ubytovaní nebo je třeba základ daně rozdělovat podle jednotlivých služeb?
ODPOVĚĎ
Podle výkladu Generálního finančního ředitelství (GFŘ), který byl zveřejněn v roce 2013 na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/ prilohy/d-seznam-dani/Ubytovani_se_stravovanim.pdf), jsou ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních zařazeny v kódu 55 Klasifikace produkce CZ-CPA, který je zahrnut do služeb v příloze č. 2 k zákonu, u nichž se uplatňuje snížená sazba daně ve výši 15%. Tyto služby zahrnují zpravidla vedle samotného ubytování, také každodenní úklid, snídaně, parkování, recepční služby, ev. další služby v případě, že jsou poskytovány jedním subjektem a jsou zahrnuty v ceně ubytování a může je bez rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil. Znamená to, že poskytování těchto služeb je součástí ceny ubytování bez ohledu na to, zda si jejich poskytnutí host vyžádal, zda je využije či nikoliv.
Pokud však jde o další služby, je nutné posoudit, zda souvisí s ubytováním jako jednotné plnění nebo zda jde o samostatně poskytnuté služby. Podle právního názoru GFŘ se při kombinování stravovacích služeb se službami ubytovacími ať již formou polopenze nebo plné penze jedná o dvě samostatné služby, tj. stravování a ubytování. Podle názoru GFŘ nelze stravování považovat za plnění vedlejší ve vztahu k ubytování jako plnění hlavnímu. Jako plnění vedlejší k ubytování je tedy možno považovat snídani zahrnutou v ceně ubytování, ale nikoliv další poskytnuté stravovací služby, které