Společnost s r. o., neplátce DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Malá společnost s r. o. s jedním společníkem. Společník vložil v roce 2005 do společnosti nemovitost (budovu a pozemky) a v plné hodnotě dle znaleckého posudku navýšil základní kapitál. Nyní se rozhodl s ohledem na mnoho okolností, že chce nemovitost vyjmout z majetku společnosti s dopadem do snížení základního kapitálu, resp. aby se jednalo o návrat do původního stavu před vkladem v roce 2005. Jakým způsobem toto provést, aby to nejméně zatížilo společnost, a souvisí s tím nějaké daňové povinnosti?

Společnost s r. o., neplátce DPH
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-