Rovnost zbraní před soudem

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2013, sp. zn. 9 Afs 6/2012. www.nssoud.cz

Rovnost zbraní před soudem