Tiché společenství

Vydáno: 12 minut čtení

Tiché společenství je právní vztah dvou účastníků, z nichž jeden, označovaný jako tichý společník, se podílí vkladem na podnikání podnikatele - druhého účastníka. Z účasti mu vzniká právo na podíl na zisku. Harmonizační novela českého obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů) přinesla v textu nadepsané právní úpravy některé změny a doplnění. Určitou korekci obchodního zákoníku přinesla pak tzv. technická novela. Vztah k textu právní úpravy tichého společenství mají pak i další novelizace. Snahou zákonodárce přitom bylo posílit postavení tichého společníka.

Tiché společenství
prof. JUDr.
Karel
Marek
CSc.
Smlouva o tichém společenství nachází svoji úpravu v České republice v ustanoveních § 673 až 681 obchodního zákoníku. U tohoto smluvního typu jsou čtyři ustanovení
kogentní
(§ 673 odst. 2, § 678, § 679 odst. 1, § 680).
Podle § 263 odst. 2 se přitom strany nemohou dohodou odchýlit od základního ustanovení a od ustanovení, která předepisují povinnou písemnou formu právních úkonů. Ostatní ustanovení jsou
dispozitivní
(viz § 263 obchodního zákoníku) a právní úprava není nijak bohatá. Je tedy možno konstatovat širokou možnost pro různá smluvní řešení.
Ujednání v konkrétní smlouvě budou mít přednost před dispozitivním řešením zákonným. Aby šlo o smlouvu podle citované právní úpravy, musí tedy odpovídat základnímu ustanovení. Současně se musí respektovat pro tuto smlouvu stanovená písemná form