Zaměstnanec ze Slovenska

Vydáno: 2 minuty čtení
Zaměstnanec ze Slovenska
RNDr.
Libor
Fiala
Jak to bude s daní z příjmů u zaměstnance ze Slovenska, který první čtyři měsíce v roce podnikal na Slovensku a od května do konce roku byl zaměstnán v Česku?
Související předpisy:
-
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku, uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 257/1993 Sb.
Klíčovou otázkou je, kde je daňovým rezidentem. Pokud je daňovým rezidentem v České republice, pak podá daňové přiznání na Slovensku i v České republice, přičemž na Slovensku přizná jen slovenské příjmy, v českém daňovém přiznání přizná slovenské i české příjmy a současně uplatní zápočet slovenské daně (tj. sníží daň vypočtenou z celkových příjmů o daň přiznanou na Slovensku), viz čl. 23 Smlouvy.
Pokud je daňovým rezidentem na Slovensku, pak podá daňové přiznání jen na Slovensku, přičemž přizná slovenské i české příjmy (bude potřebovat Potvrzení od českého zaměstnavatele) a započte českou daň (resp. zálohu na daň) sraženou mu českým zaměstnavatelem ze mzdy v průběhu roku proti slovenské dani vypočtené z celkových příjmů.
Otázka daňového rezidentství je poměrně komplikovaná, Smlouva definuje několik hierarchicky uspořádaných kritérií, podle kterých se postupuje: na prvním místě je to kritérium bydliště nebo stálého pobytu, pokud je nepoužitelné, následuje kritérium stálého bytu, dále tzv. středisko životních zájmů atd.
Otázku daňového rezidentství bude nejvhodnější konzultovat se správcem daně.