Věrohodnost svědeckých výpovědí

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.2.2013, sp. zn. 7 Afs 2/2013 . www.nssoud.cz

Věrohodnost svědeckých výpovědí
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád