Dotazy a odpovědi: Daň z příjmu fyzických osob

Vydáno: 7 minut čtení
Daň z příjmu fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Otec a syn podnikají na živnostenské listy ve Sdružení fyzických osob (starý název). Oba jsou plátci DPH. Zisk ze Sdružení si rozdělují stejným dílem. Syn, který vede daňovou evidenci, zaměstnává svou matku na dohodu o provedení práce (DPP), max. 300 hod. v roce a do 10 000 Kč měsíčně.
Může otec svůj podíl ze zisku ve Sdružení ještě rozdělit na svou manželku jako spolupracující osobu podílem 50:50, i když ji syn zaměstnává na DPP?
ODPOVĚĎ
Manžel na spolupracující manželku příjmy a výdaje ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů rozdělit může, a to i v případě, že manželka je zaměstnána u