Opětovná kasační stížnost II.

Vydáno: 3 minuty čtení

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5.2.2013, sp. zn. 8 Afs 46/2012 . www.nssoud.cz

Opětovná kasační stížnost II.
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.