Kontrolní činnost

Vydáno: 9 minut čtení

Před účinností zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , byla smluvní kontrolní činnost upravena zákonem č. 101/1963 Sb. , tj. zákoníkem mezinárodního obchodu, a to pro jím vymezený okruh vztahů k ověření jakosti a množství zboží nebo ověření prací. Obchodní zákoník upravuje tuto smlouvu obecným způsobem, je tedy obsahově široká.

Kontrolní činnost
prof. JUDr.
Karel
Marek
CSc.
U každého smluvního typu v obchodním zákoníku nejprve hledáme odpovědi na tyto otázky:
-
zda se používá relativně (podle § 261 odst. 1 obchodního zákoníku pro vztahy podnikatelů, kdy je při vzniku smlouvy zřejmé, že se týká jejich podnikatelské činnosti, nebo podle § 261 odst. 2) či absolutně - typově (kdy se používá pro všechny subjekty); x)- zda musí nebo nemusí mít písemnou formu;
-
zda se jedná o úpravu plně
dispozitivní
(vyjma základního ustanovení charakterizujícího daný smluvní typ), či obsahuje také některá ustanove