Definice žalobního bodu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.2.2013, sp. zn. 7 Afs 97/2012 . www.nssoud.cz

Definice žalobního bodu
JUDr. Ing.
Ondřej