Lze se předem vzdát práva na náhradu škody?

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti rozsáhlá novela obchodního zákoníku (zákon č. 351/2011 Sb. ). Jednou z mnoha zajímavých novinek, které tato novela přinesla, je nový přístup k možnosti smluvní limitace práva na náhradu škody, která teprve vznikne, v obchodněprávních vztazích.

Lze se předem vzdát práva na náhradu škody?
JUDr.
Lucie
Josková
, Ph. D., LL. M.
Mgr.
Kryštof
Kobeda
 
1. Právní úprava před 1. 1. 2012
Podle § 386 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění před 1. 1. 2012, se nebylo možné vzdát nároku na náhradu škody před porušením povinnosti, z něhož mohla škoda vzniknout. Jednalo se o
kogentní
ustanovení a nebylo se tedy možné o