Zdravotní pojištění po 1. 1. 2013

Vydáno: 11 minut čtení

Nejen koncem kalendářního roku zpravidla dochází k (mnohdy významným) legislativním změnám a ani období přelomu let 2012/2013 není v tomto směru výjimkou. Tyto změny neminuly ani oblast zdravotního pojištění, kdy plátci pojistného musí nově vzít v úvahu především následující skutečnosti.

Zdravotní pojištění po 1. 1. 2013
Ing.
Antonín
Daněk
 
Průměrná mzda
Institut průměrné mzdy ovlivňuje u:
*
zaměstnavatele problematiku posuzování zaměstnané osoby z hlediska její účasti na zdravotním pojištění včetně placení pojistného, to znamená, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance (částka 2 500 Kč),
*
OSVČ placení pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ a z této hodnoty se vypočítává i minimální výše zálohy pro ty OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost jediným (hlavním) zdrojem příjmů,
*
obou skupin současně při stanovení maximálního vyměřovacího základu (uvažovaný záměr - viz dále) a prostřednictvím všeobecného vyměřovacího základu v situaci, kdy zdravotní pojišťovna stanovuje vůči nesvědomitému plátci pravděpodobnou výši pojistného.
Výpočet výše průměrné mzdy pro rok 2013 je uveden v bodě týkajícím se minima OSVČ v roce 2013. Ostatní hodnoty, odvozené od průměrné mzdy, jsou blíže rozebrány v dalším textu.
 
Částka „započitatelného“ příjmu
Aby byl zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny a následně pak