Zpracování osobních údajů prostřednictvím zákaznických karet

Vydáno: 17 minut čtení

Dá se říci, že současná doba je zaměřena na ekonomický úspěch, který je často poměřován množstvím vydělaných peněz. K tomu, aby peníze byly vydělány, je třeba zboží nebo služby také úspěšně prodat, a tedy musí si najít svého zákazníka. A pokud už je zákazník nalezen a nabízený produkt si koupí, je třeba si jej udržet. Za tímto účelem je často zákazníkům nabídnuto členství „v zákaznickém klubu“, bezmála každého nadnárodního řetězce.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím zákaznických karet
JUDr.
Václav
Bartík
JUDr.
Eva
Janečková
Aniž si to možná lidé uvědomují, tak vlastně obchodují, resp. za slevu velmi často vymění část svého soukromí tím, že poskytnou obchodníkovi minimálně některé ze svých osobních údajů, vesměs identifikačních. Členství v takovém zákaznickém klubu je sice zdarma v tom smyslu, že se tam neplatí žádné přímé členské příspěvky nebo poplatky, ale členové „zaplatili“ tím, že poskytli obchodníkovi minimálně svoje kontaktní údaje, aby získali slevovou anebo jinou benefitní kartu. Kartu proto, že dnes již obchodníci vydávají všelijaké kartičky, které prokazují členství v „zákaznickém klubu“ či nárok na nějakou slevu, určenou vlastníkovi takové karty a sleva je mu pak odúčtována při dalším nákupu.
Je třeba si uvědomit, že v případě věrnostních karet se vždy jedná o zpracování osobních údajů a tedy aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“). Jedním z jeho základních atributů je, že osobní údaje je možno zpracovávat jen se souhlasem subjektu údajů, fyzické osoby, pokud tedy neexistuje výjimka, a zpracování se děje bez takového souhlasu. Většina spotřebního zboží se nekupuje „na jméno“, a tak obchodníci mají zájem získat osobní údaje zákazníka, aby jej mohli dále oslovovat s nabídkou svých služeb a případně také poskytnout slevy a nabídnou mu tak zákaznickou kartu, „výměnou“ za jeho osobní údaje. Jejich rozsah bývá různý.
Protože poskytovat slevové nebo zákaznické karty žádný zákon neukládá, může obchodník osobní údaje svých klientů získat a dále je zpracovávat jen s jejich souhlasem. ZoOU definuje ve svém